Църквата на адвентистите от Седмия ден е общество от вярващи християни, които изповядват Исус Христос като техен Господ и Спасител. Църквата е приемник на Божия народ от старозаветните времена и изявява вечните Божии истини в нашето време.

Църквата е Божието семейство на земята, общество от осиновени от Бога хора, имащи за цел да запознаят всички с техния Създател.

Църквата приема всеки един, който изповяда своята вяра в Христос и приема библейските учения.


Основни доктрини


Изтеглете кратък библейски курсНачало Начало | За нас За нас | Новини Новини | Връзки Връзки | Контакти Контакти | На живо На живо | Архив | Забавно от Пазарджик Забавно от Пазарджик |

© 2012 ЦАСД Пазарджик. Всички права запазени.

Created with EZGenerator