ЦАСД Пазарджик във Фейсбук - тук и тук




Съюз на църквите на адвентистите от Седмия ден



Hope Channel Bulgaria



Световно Адвентно Радио "Гласът на надеждата"



Отдел "Издателско служене"



Отдел "Служба на жените"




Отдел "Съботно училище и лично служене"



Официален сайт на Световната адвентна църква"


Официален новинарски сайт на Църквата на адвентистите от Седмия ден в България



Теологичен колеж "Стефан Константинов"



Кореспондентен библейски курс



Сайтът на пастор Митко Димитров




Начало Начало | За нас За нас | Новини Новини | Връзки Връзки | Контакти Контакти | На живо На живо | Архив | Забавно от Пазарджик Забавно от Пазарджик |

© 2012 ЦАСД Пазарджик. Всички права запазени.

Created with EZGenerator